×

Napis na štampiljki kot poved brez končnega ločila
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen je pravilen zapis akademskega naziva na štampiljki z imenom in priimkom:

  *dr. Janez Novak

  Dr. Janez Novak*

  Glede na pravila bi bil po moje pravilen zapis z veliko začetnico (položajno), a se uporabnik štampiljke s tem ne strinja.


  Odgovor:

  Samostojne napise obravnavamo kot povedi brez končnega ločila, poved pa se začne z veliko začetnico, zato je tudi napis na žigu zapisan z veliko začetnico, saj je samostojna poved.

  O takih položajih si več lahko preberete v pravopisnih pravilih Slovenskega pravopisa 2001, člen 29 (v krepkem tisku):

  Prva beseda v povedi
  Veliko začetnico pišemo na začetku besedila, v nadaljevanju pa za končnimi ločili (piko, vprašajem, klicajem, tremi pikami, pomišljajem): Oče je sédel za krmilo novega avtomobila. Le kje je gumb za zrak? Aha, tukajle! Prestave so v prostem teku, prav, da ne bo kaj narobe ... In zdaj ključ, takole – Vžiga, da je veselje.
  Povedi so tudi javni napisi, naslovi poštnih pošiljk ipd.: Železniška postaja, Obvoz, Zdravilni čaji, Dipl. inž. Vida Pirc, Dekanat Ekonomske fakultete.

  Pravilo ohranja in razširja tudi predlog novih pravopisnih pravil o rabi začetnice v Pravopisu 8.0 na portalu Fran v členu 7, kjer piše konkretno za primer, kakršen je vaš, tole (označeno krepko):

  PRVA BESEDA V POVEDI BREZ KONČNEGA LOČILA
  {7}
  Z veliko začetnico pišemo besedilne enote, ki so povedi brez končnega ločila. To so
  a) javni napisi in naslovi: Kajenje prepovedano, Obvoz, Tajništvo fakultete;
  b) podpisi k slikovnemu gradivu in preglednicam ter naslovi v poljih oziroma glavi preglednic: Bakrorez neznanega avtorja, Grafikon 1: Razvoj osebnih rekordov na 1500 metrov;
  c) navedbe akademskih naslovov pred imenom osebe na napisnih ploščicah in pred imenom avtorja ob naslovih člankov: Dr. Janez Novak, Mag. Vida Pirc;
  č) pri pisemskem sporočanju glava dopisa, zadeva; naziv in naslov na pisemski ovojnici, npr. G./Gospod, Prof./Profesorica.

  Helena Dobrovoljc (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.