×

Vejica pred okrajšavo l.r.
 • Vprašanje:

  Je pred okrajšavo l.r. (lastnotočno) vejica, npr. Janez Novak(,) l.r.?


  Odgovor:

  Med imenom in priimkom ter okrajšavo l.r., ki je okrajšava prislova lastnoročno, pišemo vejico:

  • Janez Čebulj, l.r.

  Prislov lastnoročno je dostavek, tj. skladenjski enoti naknadno dodan stavčni člen (Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, 1992), ki ga zato ločimo z vejico. Načeloma za dostavljeno enoto velja, da bi v nasprotnem primeru stala v povedi ali ob kaki drugi enoti na drugem mestu, npr.:

  • Lastnoročno napisal Janez Čebulj

  Taka raba je uveljavljena že v SSKJ (enako SSKJ2):

  lastnorôčno in lastnoróčno prislov od lastnoročen: lastnoročno podpisati; lastnoročno napisana prošnja / pri nadomeščanju originalnega podpisa (na kopiji) Podpis: Peter Klepec, l. r.

  Uveljavljena je tudi v uradovalnih besedilih, npr.:

  V 59. številki Uradnega lista RS so, kakor ste zapisali v vašem časopisu, nekatere vladne uredbe izšle s podpisom: Vlada Republike Slovenije, Marjan Podobnik, l. r., predsednik. Popravek s pravilnim podpisom: Vlada Republike Slovenije, Marjan Podobnik, l. r., podpredsednik, bo izšel v 60. številki Uradnega lista RS, ki izide v četrtek, 29. julija 1999. Popravek bo objavilo uredništvo, kjer se je žal zgodila ta neljuba napaka.

  Tak način je predlagan zato tudi v ePravopisu, nastajajočem pravopisnem slovarju, objavljenem na portalu Fran:

  l.r.
  |lastnoročno|: nekdaj, za imenom, z vejico Janez Novak, l.r.

  Zapis okrajšave l.r. brez presledka je pojasnjen v predlogu pravopisnih pravil – Pravopisu 8.0

  {24} Posebnosti
  1. Okrajšane podredne zloženke redkeje pišemo tudi z vmesno piko in brez presledka (lit.zg. < literarnozgodovinski, l.r. < lastnoročno, rim.kat. < rimskokatoliški).
  2. Priredne zloženke pišemo z vmesno piko, brez presledka in z vezajem (angl.-slov. < angleško-slovenski, č.-b. < črno-beli, c.-kr. < cesarsko-kraljevi).

  Helena Dobrovoljc, Urška Vranjek Ošlak (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.