×

Kako sklanjamo priimek »Štorgelj«?
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja priimek Štorgelj?


  Odgovor:

  Samostalnike z obrazilom -polglasnik lj sklanjamo na dva načina, pri čemer se prvi način uveljavlja univerzalno za večino samostalnikov, ki so bodisi občna bodisi lastna imena, drugi pa se uveljavlja le pri starejših občnoimenskih samostalnikih (pogosto izposojenkah iz nemščine; gl. SP 2001 v členu 786) kot dvojnična možnost:

  1. izpustimo neobstojni polglasnik v osnovi (nagelj naglja)
  2. osnovo podaljšamo z n in polglasnik ohranjamo (nagelj nageljna)

  Priimke načeloma sklanjamo brez podaljšave z n, torej:

  Štorgelj Štorglja

  In še:

  Dremelj Dremlja

  Grošelj Grošlja

  Kragelj Kraglja

  Bandelj Bandlja

  Avbelj Avblja

  Bertoncelj Bertonclja

  Brecelj Breclja

  Rugelj Ruglja

  Štangelj Štanglja

  Štokelj Štoklja

  Štrukelj Štruklja

  Štukelj Štuklja

  Z zgoraj navedenimi primeri ne smemo mešati priimkov, ki v pisnem obrazilu -elj nimajo polglasnika, temveč naglašeni e. Obrazilo zato ohranjamo, torej:

  Batagelj Batagelja

  Kardelj Kardelja

  Koželj Koželja

  Nekateri tako sklanjajo tudi ime Domicelj Domicelja.

  Pri nekaterih domačih imenih ali hišnih imenih je podaljšava z n živa (tako kot pri občnih imenih v narečju, npr. gorenjsko prijatelj prijateljna). Sistemsko je knjižnem zapisovanju priimkov ne uveljavljamo.

  Helena Dobrovoljc (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.