×

Raba predloga ob krajevnem imenu »Nabrežina«
 • Vprašanje:

  Imam pripombo glede imena vasi Nabrežina v SP, ki ga dobimo v Franu. Menim, da je pri tem prisotna napaka, načeloma naj bi bilo ime vezano s predlogom vv Nabrežini, in ne na Nabrežini, kot je zapisano na portalu, dvom je potrdila tudi slovenistka Vera Tuta.

  Bi mi lahko svetovali, kako dalje, kako naj bi ukrepali, če obstaja možnost kake "uradne pripombe" ali podobnega? Čeprav je vas izven slovenskih meja, tu živi veliko Slovencev, ki gojijo slovenski jezik, in bi bilo primerno to popraviti, oz. izbiro oblike na Nabrežini utemeljiti.


  Odgovor:

  V Slovenskem pravopisu 2001 naj bi bila slovenska in zamejska krajevna imena, njihova raba v besedilu in iz njih nastala prebivalska imena povzeta po Slovenskem krajevnem leksikonu (1985), zamejska italijanska pa po Merkujevem priročniku Slovenska krajevna imena v Italiji (Trst 1999), saj se ravna knjižna norma v teh primerih po lokalni rabi. V Merkujevem priročniku je ime Nabrežina opisano takole:

  Nabrežína/Nábržin (Aurisìna) iz Nabrežine/Nabržína, nabrežínski, Nabrežínec Nabrežínka; o. Devin Nabrežina.

  Raba predloga iz narekuje tudi predložni par v (sicer bi pisalo z Nabrežine), zato bi v pravopisu res moralo pisati v Nabrežini. K tej rabi nas navaja tudi Grudnova pesem O Nabrežina, ti rodni moj kraj!:

  V Nabrežini blizu Trsta
  se tvoj oče je rodil:
  kjer je v morju skala čvrsta,
  se po produ je podil, v zimi z burjo se boril ...

  Očitno je v pravopisnem slovarju prišlo do napake.

  Helena Dobrovoljc (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.