×

Svojilni pridevnik za besedo »pes«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z rabo svojilnega pridevnika v primeru besede pes.
  a) Čigav trebušček? ____________ .
  b) Ovratnico namestite visoko na __________ vrat.


  Odgovor:

  Svojilni pridevnik v pomenu 'ki je z zvezi s psom, pripada psu' je pasji, ne glede na to, ali mislimo na pse na splošno (t. i. vrstnosvojilnost) ali na konkretnega psa (oblika psov predstavlja rodilnik množine, ne svojilnega pridevnika za konkretnega psa).
  Torej:

  • pasji trebušček
  • visoko na pasji vrat

  SSKJ sicer edninskega pomena izrecno ne navaja, je pa v rabi.
  Obstaja tudi možnost razdvoumljanja z uporabo svojilnega rodilnika:

  • trebušček psa
  • visoko na vrat psa ali Ovratnico psu namestite visoko na vrat

  Alterniranje samoglasnika iz polglasnika (v zapisu e) v a (pes : pasji) je povezano z razvojno kračino ali dolžino izhodiščnega polglasnika jer v besedi *pьsъ: ob kračini je polglasniškost ostala, pri dolžini pa se je vokalizirala v a. Splošen razvoj polglasnika v a (ne glede na dolžino) je značilen npr. za štokavščino, zato že pri samostalniku *pьsъ > pas.

  Domen Krvina, Alenka Jelovšek (maj 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.