×

Agova žena je ...
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravimo agovi ženi (turški oblastnik) in kako slovenimo npr. Hasan-aga: Hasan-aga ali aga Hasan.


  Odgovor:

  Agova žena (tj. žena turškega oblastnika, imenovanega ága), kar je najbolj običajno in priporočljivo poimenovanje, je po slovensko lahko tudi manj povedna enobesedna ágovica; podatek je iz srbsko- ali hrvaško-slovenskega slovarja Janka Jurančiča in je najbrž enkratna pojavitev te oblike. Ustreza srbski ipd. obliki áginica, ki je še najbolj znana zaradi balade Hasanaginica, vendar pa je redka celo v jezikih, ki so nastali iz nekdanje srbohrvaščine.

  Hasan aga ali aga Hasan? V redkih primerih so uveljavljeni zapostavljeni pristavki k moškemu imenu iz turškega (aga, beg, efendi, efendija, hodža, paša), mongolskega (kan) ali madžarskega okolja (bači 'stric'), torej na način Hasan aga, rodilnik ednine Hasan age/aga ali Hasana age/aga, ali Lajoš bači, rodilnik ednine Lajoš bačija. Te pišemo (po SSKJ-ju) za presledkom, brez vmesnega vezaja. Sicer pa ta poimenovanja lahko – tako kot npr. stric ali gospod – stojijo tudi levo od imena, torej aga Hasan (nekdaj celo aga Hasan aga), rodilnik ednine age/aga Hasana, ali bači Lajoš, rodilnik ednine bačija Lajoša.

  Peter Weiss (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.