×

Stavčnočlenska analiza: »Kopitar in Prešeren sta ga žaljivo imenovala menišič«
 • Vprašanje:

  Zaradi različnih mnenj vas prosim za odgovor.
  V povedi: Kopitar in Prešeren sta ga žaljivo imenovala »menišič«., me zanima, kateri stavčni člen je beseda menišič.


  Odgovor:

  V povedi Kopitar in Prešeren sta ga žaljivo imenovala »menišič« ima samostalnik menišič vlogo povedkovega določila, ki je imenski del povedja.
  Glagol imenovati v pomenu 'dati, določiti ime' zahteva osebek (Kopitar in Prešeren), poimenovani predmet (ga) in povedkovo določilo oz. pripisovalno ime menišič (manjšalnica od menih), ki dopolnjuje glagol z nepopolnim pomenom.
  Pripisovalno ime, izraženo z imenovalniško samostalniško zvezo, se nanaša na predmet in se z njim praviloma ujema v številu in spolu.

  Mladen Uhlik (maj 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.