×

Kako sklanjamo samostalnike »drva«, »sence« in »tla«?
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo samostalnike drva, sence in tla?  Odgovor:

  Množinska samostalnika tla in drva sklanjamo samo v množini:

  drva tla
  1. dŕva drvà tlà
  2. dŕv dŕv tál
  3. dŕvom drvòm tlòm
  4. dŕva drvà tlà
  5. dŕvih drvéh tléh
  6. dŕvmi drvmí tlémi/tlì

  Obliki mestnika drveh in tleh sta mogoči, a le v oblikah s končniškim naglasom. Tako pravi tudi SP 2001, in sicer tako za drva kot za tla:

  • dŕva dŕv in drvà dŕv s mn., druga oblika dalje -òm -- -éh -mí (ŕ; ŕ ȓ; ȁ ŕ) suha ~ za kurjavo
  • tlà tál [tau̯ in tal] s mn. tlòm -- tléh tlémi/tlí (ȁ á) 1. majanje tal; segati do tal; odbiti se od tal; tiščati napadalca k ~om; gledati v ~; ležati na ~eh; stopiti na ~; Struga se zajeda v ~; sestava tal; peščena ~; ravninska ~ 2. poud.: zapustiti domača ~ |domovino|; življenje na tujih ~eh |v tujini|; publ. gibanja na univerzitetnih ~eh na univerzi; poud.: do tal porušiti |popolnoma|; do tal se priklanjati |zelo|; ~ mu gorijo pod nogami |Je v veliki stiski, nevarnosti|; izgubiti ~ pod nogami |ne biti prepričan o pravilnosti svojega ravnanja; imeti ogrožen (družbeni) položaj|

  Samostalnik sence nastopa večinoma v množini, o čemer nas obvešča SSKJ (z oznako »navadno v množini"), vendar pa ima (v nasprotju s samostalnikoma drva in tla) tudi oblike za ednino in dvojino. Slednje so redko rabljene, vseeno pa obstajata celo dve naglasni možnosti, in sicer z naglasom na osnovi in naglasom na končnici. Končniško naglašena paradigma ima v mestniku množine naglašeno končnico -éh (toda sencìh), paradigma, kjer je naglas na osnovi, pa končnico -ih.

  SP 2001:

  • sencè -à in sènce -a [sə] s (ȅ ȁ; ə̀; ə̏) bolečina v ~ih; levo ~

  SSKJ:

  • sencè -à in sènce -a [sǝn] s (ȅ ȁ; ǝ̄) nav. mn. del obraza ob strani čela: lasje ji pokrivajo senca; položiti prst na levo sence; čutiti bolečino v sencih; v sencih mu je kljuvalo; zadet v sence / ima osivela senca lase na sencih

  ed.

  sencè sènce
  sencà sènca
  sencù sèncu
  sencè sènce
  sencù sèncu
  sencèm sèncem

  dv.

  sencì sènci
  sènc sènc
  sèncema sèncema
  sencì sènci
  sencéh sèncih
  sèncema sèncema

  mn.

  sencà sènca
  sènc sènc
  sencèm sèncem
  sencà sènca
  sencéh/sencìh sèncih
  sencì sènci

  Da je v mestniku množine mogoča končnica sencéh, kadar gre za končniški naglas, potrjuje tudi Jože Toporišič v slovnici (npr. iz leta 2000 na str. 298). Po SSKJ pa je v mestniku samostalnika sence oblika sencìh.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar Verovnik (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.