×

Sklanjanje krajev »Marija Reka«, »Marija Dobje«
 • Vprašanje:

  Opažam, da se pri kraju Marija Reka sklanja oba dela (v Mariji Reki), medtem ko se pri krajih Marija Dobje in Marija Gradec sklanja zgolj drugi del (v Marija Dobju, v Marija Gradcu).

  Zakaj različno sklanjanje?


  Odgovor:

  Zanima vas pregibanje večbesednih zemljepisnih imen s prvo sestavino Marija, ki ima pridevniško vlogo: Marija Gradec --> Marijin Gradec. Nekatera taka imena danes niso več v rabi, npr. Marija Čreta je danes samo Čreta. Pa poglejmo v jezikovne priročnike:

  SP 2001
  Maríja Réka -e -e ž, zem. i. (ȋ ẹ́) v ~i ~i

  ePravopis (realizacija ni preverjena)
  Maríja Čréta Maríje Čréte in Maríja Čréta Maríja Čréte

  Priročnik Slovenska krajevna imena
  Screenshot 2021-04-27 at 22.39.57.png

  Videti je torej, da je sklanjanje prve sestavine odvisno od spolske ujemalnosti obeh enot – kjer je tudi drugi samostalnik ženskega spola, se lahko pregibata oba dela ali pa le drugi. Kjer se samostalnika v spolu razlikujeta, pa se pregiba le drugi samostalnik. Tako tudi pravopisna pravila v členu 845: »Če lastno ime sestoji iz besed, ki se slovnično ujemajo, se sklanja v obeh (vseh) delih«.

  V priročnikih knjižnega jezika pa so seveda podatki, ki sledijo lokalnim jezikovnim navadam.

  Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.