×

Naštevanje več moških z istim priimkom
 • Vprašanje:

  Veliko je že odgovorjenega glede sklanjanja imenov in priimkov, a nisem našla, kako se sklanja več imen (moških) s priimkom: Monografijo o bratih Milošu, Danilu in Marijanu Lapajne (ali: Lapajnetih / ali: Lapajnetu) izdaja Društvo Novo mesto. Pišejo vse vsi: Lapajne.


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v členu 863 daje kratek napotek o obliki priimka, ob katerem uporabljamo osebni imeni različnih spolov:

  Če je priimek ob moškem imenu, se sklanja z glasovnimi končnicami, če pa ob ženskem, z neglasovnimi:

  • Pia in Pino Mlakar, rod. Pie in Pina Mlakarja
  • Pino in Pia Mlakar, rod. Pina in Pie Mlakar.

  (1) Pravopis ne ponudi napotka glede tega, kako ravnamo, če ima več oseb moškega spola enak priimek, saj je zveza moškega imena in priimka ujemalna in podvržena ujemanju. Če bi sledili zgornjemu napotku, bi se pri obliki priimka ravnali po zadnjem členu (ujemanje po bližini):

  • monografija o Milošu, Danilu in Marijanu Lapajnetu

  Odločitev potrjujejo tudi spodnji primeri, v katerih ni nikoli uporabljena dvojinska oblika:

  • skladbi Slavka in Vilka Avsenika
  • pravljice Jakoba in Wilhelma Grimma
  • V karavani ne bo Petra in Domna Prevca.

  (2) V rabi pa se kaže, da se je pri naštevanju oseb, ki se enako pišejo, uveljavila imenovalniška oblika, če je priimek v vlogi imenovalnega prilastka, ki ga uvaja jedro brata, bratje, npr.

  • ansambel bratov Avsenik
  • vestern bratov Coen
  • letalnica bratov Gorišek
  • monografija o bratih Lapajne

  Vaš primer s skladenjskim jedrom bratje napoveduje imenovalniško obliko prilastka po zgornjem tipu št. 2, po drugi strani pa je ta prilastek notranje razčlenjen in bi pričakovali ujemanje z zadnjim členom (zgoraj tip 1: monografija o Milošu, Danilu in Marijanu Lapajnetu).
  Pisci se odločajo bodisi za tip 1 bodisi 2, redkeje pa gre za zvezo vseh, tj. brata/bratje + imena + priimek, kar navajate v vprašanju. Čeprav je v takih položajih mogoče utemeljiti oboje, je precej bolj pogosta oblika s priimkom v imenovalniku, tj. po zgledu nagrado za življenjsko delo so podelili bratoma Slavku in Vilku Avsenik, tudi: monografija o bratih ((Milošu, Danilu in Marijanu)) Lapajne (redkeje: monografija o bratih Milošu, Danilu in Marijanu Lapajnetu).

  Helena Dobrovoljc (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.