×

Pisanje začetnice pri nazivih
 • Vprašanje:

  Na vaših spletnih straneh sem našla članek, ki govori o uporabi velike začetnice v akademskih nazivih, kadar je podpis na koncu sestavka:

  Ločila pri nazivih in citatih

  Ker je to utemeljeno s piko na koncu sestavka, sprašujem, ali je torej prav, da v našem primeru, ko navajamo avtorja pod naslovom članka, na začetku besedila uporabimo malo začetnico (dr. Xxxxyyy in ne Dr. Xxxxyyy)?
  Odgovor:

  Aktualna pravopisna pravila (SP 2001) v členu 29 omogočajo več interpretacij zapisa naziva z imenom, v vašem primeru pa je zapis imena z nazivom pojmovan kot samostojna poved, zato jo lahko pišemo z veliko začetnico, kar je najbolj razširjena možnost:

  O ločilih v slovenščini
  Dr. Petra Šter

  Dikcija pravila omogoča tudi drugo interpretacijo, in sicer to, da je druga vrstica nadaljevanje. Če ima članek glavo, lahko pojmujemo njen začetek kot začetek povedi in konec kot konec povedi:

  Inštitut za aplikativno jezikoslovje
  dr. Petra Šter

  O ločilih v slovenščini
  dr. Petra Šter

  To je slabša možnost, saj lahko napeljuje na misel, da gre za drugo vrstico naslova, najbrž pa je tudi v zvezi z idejo, da bi okrajšave nazivov (npr. dr. Xxxx Yyyy) pisali z malo začetnico ne glede na položaj v besedilu. V podnapisih k slikam na primer pišemo veliko začetnico ne glede na vsebino.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.