×

Predlog »od« v zvezi »ena od ...«
 • Vprašanje:

  Najprej naj se vam zahvalim za to spletno stran, ki je jasna, koristna, aktualna in strokovna, a hkrati poljudna. Vprašanje: ali obstaja pravilo, kako se uporablja predlog »od« v primerih: ena od najbolj znanih osebnosti ... / ena najbolj znanih osebnosti. Kdaj je s predlogom, kdaj brez njega?


  Odgovor:

  V navedem primeru je z rabo predloga od izražen »izbor oz. odbiranje«, kot pravi SSKJ pri navajanju 6. pomena predloga od, pri čemer gre za navedbo za poševnico, torej za pomenski odtenek (npr. najlepša od deklet, najboljši od sošolcev), pri zadnjem primeru pa je označena celo ekspresivnost (npr. najslavnejši od vseh).

  SP 2001 je še bolj določujoč in v tem primeru govori o t. i. izbirnem predlogu od, pri čemer v konkretnih primerih priporoča rabo predloga izmed: najlepša od deklet > najlepša izmed deklet, eden od dijakov > eden izmed dijakov.

  Sklenemo lahko, da kadar želimo poudariti izbor, sicer lahko uporabimo predlog od, pri čemer pa gre za nekoliko zaznamovano rabo, tako v smislu funkcijske kot tudi socialne zvrstnosti, torej za nagibanje k ekspresivnosti, v naslednji stopnji celo pogovornosti. Zveza ena najbolj znanih osebnosti je bolj nevtralna, zveza ena od najbolj znanih osebnosti pa je (najmanj) stilno zaznamovana.

  Nataša Gliha Komac (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.