×

Razlaga pregovora »V mlinu se vsaka stvar trikrat pove«
 • Vprašanje:

  Pri pisanju nekega učnega gradiva sem poskusil vključiti pregovor V mlinu se vsaka stvar trikrat pove, saj ta pregovor lepo ilustrira naivno metodo, ki omogoča zanesljivo komunikacijo v prisotnosti šuma. Vendar sem pri hitrem pregledu svetovnega spleta naletel na več različic tega pregovora (kar je najbrž pri pregovorih običajno), pa tudi na vsaj dve razlagi pomena.

  Ena razlaga je, da se mora v mlinu zaradi hrupa besede večkrat ponoviti, da nas razumejo. To je razlaga, ki bi mi “ustrezala” za ilustracijo snovi, ki jo predavam študentom.

  Druga razlaga, na katero sem naletel in ki se mi zdi zelo zanimiva, pa se nanaša na posebno mesto, ki naj bi ga v socialnem življenju na podeželju igrali mlini. Ti naj bi namreč bili kraj, kjer so si ljudje, ko so čakali, da se njihovo žito zmelje, izmenjevali novice. Ker so ljudlje v mlin prihajali in odhajali ob različnih trenutkih, naj bi se zato vsaka novica povedala večkrat - vsakić, ko je v mlin prišel kdo nov. Ta razlaga torej nima nobene zveze s hrupom v mlinu.


  Odgovor:

  V SSKJ-ju je naveden v naslednji obliki in z razlago pomena:

  preg. samo v mlinu se dvakrat pove ne bom še enkrat povedal, pa bi bil poslušal

  Kar nekaj indicev je, da je bistveno sporočilo tega pregovora, da se govorcu zdi odveč kaj ponavljati. Ta izraz je pogosto lahko rabljen kot neposredna replika na drugega govorca, ki želi ponovitev izrečenega. V mnogih variantah tega pregovora najdemo sestavini samo in le, obstajajo pa tudi variante brez teh dveh členkov (npr. V mlinu se dvakrat pove.). Tudi to govori v prid taki pomenski razlagi in okoliščinam rabe.

  Druga razlaga glede večkratnih prihodov v mlin je zanimiva, vendar je manj verjetna. Da je bolj verjetna motivacija pregovora v zvezi s hrupom v mlinu, lahko sklepamo na podlagi variant z drugimi opravili. Tako najdemo v zbirki Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU npr. naslednje variante z žago, gumnom, listjem, bobom in orehi:

  V mlinu pa žagi se dvakrat pove.
  V mlinu in žagi se dvakrat pove, pa tam kjer orehe prešipljejo.
  Le v mlinu in listju se dvakrat pove.
  Kadar se bob melje, se dvakrat pove.
  V mlinu se dvakrat pove, na gumnu pa trikrat.

  Matej Meterc (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.