×

Protipomenka glagola »prepogniti« (ali »zložiti«)
 • Vprašanje:


  Zanima me, kateri glagol bi bil najprimernejši kot protipomenka glagola prepogniti (ali zložiti). Prevajam knjigo iz angl., zgodba pa se odvija v prihodnosti, ko je tablične računalnike možno prepogniti in spraviti v žep.

  Odgovor:

  V splošnih razlagalnih slovarjih za slovenščino protipomenke niso sistematično zabeležene, slovarja protipomenk pa za zdaj Slovenci tudi še nimamo, zato smo pri odgovoru pregledali gradivo, ki nam je trenutno na voljo (zlasti Sinonimni slovar, SSKJ 2 (in SSKJ), Slovar sopomenk sodobne slovenščine idr.). Protipomenka glagolov prepogniti in zložiti v pomenu, ki ga opisujete, bi lahko bila razpreti, druga možnost pa je, da uporabite splošnejši glagol odpreti (kot npr. v zvezi odpreti knjigo), zlasti če menite, da je koncept prepogibanja tabličnega računalnika predhodno že nazorno predstavljen.

  Naprava, kakršno omenjate, sicer že obstaja, pogosto je na spletu poimenovana kot prepogljiva/zložljiva/upogljiva tablica, zasledimo tudi poenobesedenje prepogljivko. Podobna naprava je bila predstavljena npr. na spletišču Tehnozvezdje, kjer sta pri opisu funkcionalnosti naprave uporabljena oba omenjena glagola (oz. njuna deležnika razprt in odprt).

  Mija Michelizza (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.