×

Uporaba naziva »gospod«
 • Vprašanje:

  Zanima me raba nazivov pred poklicem ali drugim nazivom, na primer gospod policist, gospod zdravnik, gospod magister. Zanima me tudi primernost uporabe naziva pred osebnim imenom (g. Matej). Sta takšni rabi nujni oziroma primerni, ali se naziv uporablja izključno pred priimkom.


  Odgovor:

  Besedo gospod v pomenu 'naslov za odraslega moškega' uporabljamo v različnih položajih, in sicer je tak naziv rabljen samostojno (gl. spodaj 1), kadar želimo povedati, da bo govor o odraslem moškem, ob poklicnem nazivu in imenih (gl. spodaj 2–4) pa tedaj, kadar želimo dodatno poudariti spoštljivost.

  (1) samostojno, kadar označujemo katerega koli odraslega moškega: Če je še do pred leti veljalo, da brivnice obiskujejo le starejši gospodje, so te spet zelo priljubljene.

  (2) pri nazivanju, naslavljanju:
  – samostojno: Gospod, kam greste?; Spoštovani gospodje, lepo vas pozdravljam ...
  ob priimku v uradnih položajih oziroma pri formalni komunikaciji: Vsi imajo replike. Gospod Kocijančič, vi boste na vrsti, gospod Potrč, gospod Pregelj, gospod Kocijančič, gospod Podobnik, gospod Mozetič.

  (3) pred poklicnim ali funkcijskim nazivom: gospod doktor, gospod policist, gospod profesor; gospod župnik; gospod župan, gospod predsednik;
  Opozarjamo na dvoje:
  (3a) Pred nekaterimi najvišjimi nazivi uporabljamo naslov gospod zelo redko, npr. gospod papež (Hkrati je taisti Frančišek šel, kakor on dosledno reče, h gospodu papežu in ga prosil, da sme živeti evangelij takšen, kakršen je napisan in izročen) ali gospod akademik (Če ste se kdaj zapeljali z dvigalom po Filozofski fakulteti, ste lahko doživeli, da vas je sivobradi gospod akademik prijazno povprašal, v katero nadstropje greste). Pri prvem je v rabi predvsem protokolarno naslavljanje: Vaša svetost/Svetost.
  (3b) Raba naziva gospod z namenom spoštljivosti je odvisna od konteksta. V nekaterih kontekstih je tudi beseda, ki ima povsem nevtralen pomen, rabljena ironično oziroma posmehljivo. Tako se npr. v šalah najpogosteje gospod policist, gospod župnik uporabljata tudi ironično, v nasprotnem pomenu od nevtralnega.

  (4) v manj formalnih položajih – pred rojstnim imenom:
  – v pravljicah in povedkah: Gospod Feliks pravzaprav ni kolesar.
  – kadar ne želimo osebe identificirati natančneje, tj. s priimkom: "Imam putiko in ne smem drugega kot zajčje meso," je razložil gospod Janez.
  – kadar poznamo osebo le po rojstnem imenu ali kadar s tem izražamo bližnji odnos z osebo: Tako je Regina komaj čakala, da pozdravi svoja stara prijatelja, gospo Marijo in gospoda Janeza.
  (4a) Ob tem naj opozorimo na javne formalne položaje, ko medsebojna komunikacija spoštljivost nakazuje z izbiro ogovornega načina. Tako je npr. neprimerno, da bi osebo, ki je v formalno podrejenem ali hierarhično na nižjem položaju nazivali z gospod Miha, medtem ko bi nas on ogovoril z gospod Novak. Taka raba je pogosto opažena v oddajah na televiziji, ko se novinarje ogovarja z imeni namesto s priimki (npr. gospa Erika). Če take zveze niso dogovorne ali vzajemne, so zaznamovane, medtem ko zveze s priimkom ne morejo biti sporne (gospa Žnidaršič). Vse to priča o enostranskem (ne)dojemanju spoštljive razdalje, ki se je ne da vsiljevati in ki jo gledalci presojajo po veljavnih družbenih pravilih.
  (4b) Podobno kot pri 4a je tudi pri spolno zaznamovani rabi jezika: zveze kot gospod direktor Novak in gospa tajnica Andreja so odraz spolne neuravnoteženosti in tudi izrazne asimetrije, zato se jih izogibamo.

  Če vas torej zanima, kdaj je primerno uporabljati pred imenom naziv gospod, je odgovor, da vedno v formalnih položajih in vedno, kadar želite izkazati spoštovanje. Podrobnosti in odstopanja pa so razvidni iz odgovora.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.