×

Kako pisati: »Lendavske gorice« ali »Lendavske Gorice«?
 • Vprašanje:

  Stanujem v Lendavskih Goricah (ali je prav Lendavske gorice?). Ravno v prvem stavku je moja dilema, kajti od malega naprej so me učili, da se ime moje vasi piše z veliko začetnico (torej tudi gorice z veliko začetnico). Če pa poimenujem z izrazom gorice gričevje, pišemo gorice z malo začetnico.
  Zanima me, ali je prišlo do kakšne spremembe, kajti tako na novi vozniški kot na zadnjih volilnih listih je bil moj naslov napisan Lendavske gorice in hišna številka.

  L. G.


  Odgovor:

  Po pravopisnem pravilu (čl. 70) velja, da se pišejo z veliko začetnico vse enote naselbinskega večbesednega zemljepisnega imena, izjeme so neprvi predlogi (Šmarje pri Jelšah) in samostalniki vas (vesca), mesto, trg, selo (sela, selce), naselje, seveda, če ti ne stojijo na prvem mestu.
  V vašem primeru je tako, kot navajate: Lendavske Gorice so naselje, Lendavske gorice pa gričevje.
  Pravila se glede tega vprašanja niso spremenila.

  Helena Dobrovoljc (marec 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.