×

Kako pišemo zvezo »Vzhodne Alpe«?
  • Vprašanje:

    Kako pišemo zvezo Vzhodne/vzhodne Alpe? Vem, da pišemo oboje z veliko pri zvezah Julijske Alpe in Kamniške Alpe.


    Odgovor:

    Sestavini imena Vzhodne Alpe pišemo z veliko začetnico, saj gre za zemljepisno ime. Alpe se namreč po najbolj grobi členitvi delijo na Vzhodne Alpe vzhodno od črte Bodensko jezero – dolina Rena – Splügenpass – dolina reke Liro – Comsko jezero (Lago di Como) in na Zahodne Alpe zahodno od te črte. Meja je povsem natančno opredeljena in s tem je natančno določen tudi obseg obeh glavnih sestavnih delov Alp. Razmejitev je tradicionalna in dobro zakoreninjena. Imeni sta navedeni tudi v seznamih slovenskih eksonimov (v knjigi Slovenski eksonimi) pod zaporednima številkama 3651 in 3727).

    Drago Kladnik (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.