×

Kaj je »rastoči slovar«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj pravzaprav pomeni zveza rastoči slovar in kako ugotovim, kateri slovarji so rastoči?

  Odgovor:

  Pri rastočih slovarjih na portalu Fran gre za to, da se deli slovarja v smislu določenega števila končanih slovarskih sestavkov v rednih časovnih intervalih objavljajo na spletu, čeprav slovar še ni v celoti končan. Enkrat letno je objavljen t. i. prirastek slovarja, pri čemer gre za slovarske sestavke, ki so bili redakcijsko končani in pregledani v preteklem letu od zadnje objave.

  Na portalu Fran so rastoči slovarji:

  prepoznamo pa jih tako, da trenutno (še) nimajo tiskane različice, ki je sicer za nekatere predvidena, za druge pa ne. Poudariti je namreč treba, da končanost ni vedno cilj rastočega slovarja.
  Tak primer je Sprotni slovar slovenskega jezika, ki se enkrat letno posodablja, nadgrajuje zlasti z novejšim, še neustaljenim besedjem slovenskega jezika, vendar pa nima predvidenega končnega obsega slovarja. Pri rastočih slovarjih sicer zaradi kasnejših uskladitvenih pregledov in poenotenj v prvih letih po objavi še lahko prihaja do manjših sprememb znotraj že objavljenih slovarskih sestavkov.
  Nekoliko specifičen je primer ePravopisa, v katerem imajo slovarski sestavki status predloga (oznaka »predlog«). Šele ko bodo pravopisna pravila, ki so v pripravi in jih avtorji postopoma (po poglavjih) objavljajo na spletu v obliki, primerni za javno razpravo, dokončana in usklajena (na portalu Fran v zavihku »zbirke« pod naslovom Pravopis 8.0), slovarski sestavki ne bodo imeli več statusa »predlog«.

  Samoumevnost (so)obstoja novejših slovarjev na spletu, vedno bolj raznolike možnosti interaktivnosti uporabnikov ter posledična potreba po neprestani ažurnosti so torej spodbudile tudi slovaropisce, da novosti objavljajo pogosteje, kot je bilo to v navadi v preteklosti, in podobne prakse zasledimo tudi pri tujih slovarjih: angleški Oxford English Dictionary npr. novosti objavlja štirikrat letno, španski slovar Diccionario de la lengua española spremembe objavlja enkrat letno, pri slovarjih slovanskih jezikov pa so uveljavljeni prirastki, ki sovpadejo s končano črko, npr. pri češkem slovarju Akademický slovník současné češtiny, ali prirastki izbranih sklopov lekiske, npr. pogosteje rabljena in novejša leksika pri poljskem slovarju Wielki słownik języka polskiego

  Mija Michelizza (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.