×

Reference v Koranu (poglavje, verz)
 • Vprašanje:

  Jaz bi rad vedel, kako pišemo reference, ki vsebujejo številke poglavij in verzov. Na primer reference v Svetem pismu in Koranu se nanašajo na poglavje in verz. Opazil sem različne načine pisati tistih referenc, na primer ...

  • 15,7
  • 15: 7
  • 15:7

  Kateri način je pravilen?


  Odgovor:

  Besedilo Korana je razdeljeno na 114 poglavij ali sur in vsako poglavje potem na verze, vse to pa je za boljšo orientacijo oštevilčeno. Načini označevanja številk poglavij in verzov so različni, pač zaradi pomanjkanja enotne slovenske tradicije in zaradi vplivov različnih muslimanskih okolij. Najbolj priporočljivo je zapisovanje, ki je podobno tistemu v posameznih knjigah Svetega pisma, torej s stično vejico med arabsko (ne rimsko!) številko poglavja in arabsko številko verza, na način 15,7. Če so v istem besedlu obravnavana vzporedna mesta v Koranu in Svetem pismu, pa se da pred številko sure dodajati S, s čimer je vzpostavljena optična razlika in jasnost v zapisu, npr. 5 Mz 11,3 (za Sveto pismo) in S 5,1 (za Koran). Tehnika navajanja daljših odlomkov iz obeh del ali različnih, nekontinuiranih verzov v istem poglavju v obeh knjigah je potem seveda lahko enaka. Za lažje pisanje in branje bo čim bolj podoben (ali vzporeden) način, kot je predlagan tule, morda dobrodejen, kar bo pokazala prihodnost.

  Peter Weiss (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.