×

Deljenje besed »država« in »krščanstvo«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno delimo naslednje besede:

  država = dr-žava
  krščanstvo = kr-ščanstvo

  Ali lahko tudi delimo imena oseb, mest in tujne besede?


  Odgovor:

  Tako, kot ste napisali:
  dr-žava ali drža-va
  kr-ščanstvo ali krščan-stvo

  (SP 2001 ima v členu 600 primer tr-den.)

  V zlogu naj torej ostane izgovorjeni samoglasnik ali r, ki ne stoji ob samoglasniku (in s polglasnikom pred seboj tvori zlog); taka sta vaša dva predlagana primera deljenja.

  Imena oseb in njihove sklonske oblike ali izpeljanke, kot so na primer pridevniki, seveda lahko delimo, ni nespoštljivo ali kaj takega, imena mest in naselij prav tako, tuja imena in besede (polcitatne ali citatne) pa v slovenskih besedilih delimo po pravilih slovenskega izgovora (o tem več SP 2001, člena 605 in 607): Fi-sher (toda v angleščini pisno Fish-er).

  Ne delimo pa (SP 2001, člena 609 in 610) številk (13.456) in črkovalnih kratic (AGRFT). Na koncu prve vrstice ne puščamo in na začetek druge ne prenašamo številk in simbolov za mere, uteži ipd. iz ustreznih zvez (5 m, 6 dag), sestavin okrajšav, ki vsebujejo presledek (t. i.), okrajšav pred imenom ali priimkom (A. Novak, dr. Novak, dr. Cirila Novak, dr. C. Novak).

  Pri pisanju z roko ali s pisalnim strojem ni težav, pri pisanju z računalnikom pa v besedilnem urejevalniku, kot je npr. word, namesto presledka vstavimo nedeljivi presledek (angl. non-breaking space, pogovorno tudi trdi presledek), ki ga dobimo s pritiskom na kombinacijo tipk Ctrl+Shift+preslednica, v kakih drugih programih pa namesto njega vpišemo ustrezen ukaz & nbsp ; , v katerem ne upoštevajte presledkov.

  Peter Weiss (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.