×

Kako slovenimo besedo »cocktail«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se beseda cocktail sloveni v koktajl in ne v koktejl.


  Odgovor:

  Koktajl je sorazmerno zgodnja izposojenka iz angleščine, zato je bila prevzeta predvsem po pisni podobi in manj po angleškem izgovoru, ki je bil na začetku angleško-slovenskih stikov redek pojav in je v novejšem obdobju v slovenščini vendarle dal obliko koktejl. Beseda je zato v SSKJ zapisana v treh različicah:

  • cocktail in koktajl in koktejl

  Glede na slovarsko ponujeno možnost treh zapisov seveda ni čudno, da se v rabi od osemdesetih let naprej pojavljajo vse tri oblike. Ne glede na pravila in rabo je bil v slovarskem delu SP 2001 dvojnični zapis ukinjen, kot podomačena pa določena le različica koktajl (četudi je v rabi močno zastopana tudi različica koktejl). Upoštevajoč pravila slovenskega SP 2001 pri domačenju besed, prevzetih iz angleščine (člen 1100), podomačujemo angleško dvočrkje ai ob angleškem izgovoru [ej] govorno in pisno na dva načina:

  • kot ej (bobtail [bôbtejl], brainstorming [brêjnstórming-], e-mail [í-mêjl], kóktejl, kontêjner < container, paintball [pêjndbol]),
  • redkeje tudi kot aj (kóktajl, detájl < detail, aids [ájts]).

  Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.