×

Razlika med izrazi »istočasen«, »sočasen«, »hkraten«
 • Vprašanje:

  Ali so pridevniki istočasen, sočasen in hkraten pomensko različni?
  Je kateri izmed njih bolj priporočljiv?


  Odgovor:

  Pridevnika istočasen in hkraten sta po SSKJ 2 pomensko popolnoma prekrivna, le da je pridevnik hkraten opazno pogostejši. Pridevnik sočasen je po razlagi v SSKJ2 večpomenski in poleg pomena, prekrivnega s pomenom pridevnikov istočasen in hkraten, tj. 'ki se pojavi, poteka ob istem času', npr. istočasna/sočasna/hkratna uporaba, pokriva še drugi pomen, tj. 'ki glede na koga živi, obstaja v istem času, obdobju'. A kot kaže pregled gradiva po korpusu Gigafida 2.0, je raba v drugem pomenu danes že skoraj izginila in prevladuje pomensko prekrivna raba vseh treh pridevnikov. Prevladuje raba zvez s pridevnikom hkraten, sledijo pa zveze s pridevnikom sočasen, najmanj pa je zvez s pridevnikom istočasen.

  Opozorimo naj še, da je kolokabilnost (družljivost v besedni zvezi) teh pridevnikov s samostalnikom lahko razlikovalna, kar najpogosteje opazimo, ko iščemo prevodne ustreznice različnim zvezam, npr. v SP 2001:

  simultáno [...] simultano potekati istočasno, hkrati; simultano prevajati (sočasno)
  sinhrón [...] sinhroni pojavi sočasni, istočasni
  sinhróni [...] sinhroni stroji sinhronski stroji; jezikosl. sinhrona slovnica (istočasijska slovnica)

  Nataša Gliha Komac, Helena Dobrovoljc (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.