×

Kako na tabli zapisati ime kraja »Iljaševci«
 • Vprašanje:

  Kot Prekmurca me zmoti, če nepoznavalci in turisti zaradi zapisa na cestni tabli (slika) izgovorijo ime kraja Iljaševci kot [ijáševci], saj mislijo, da sta na začetku zapisana dva velika tiskana I-ja.

  Klical sem že na ministrstva in direkcijo za ceste, pa smo me napotili k slovničarjem, češ, da to ni njihov problem. Predlagam, da se v podobnih primerih pišeta obe prvi črki z veliko začetnico: ILjaševci.

  Kaj svetujete?


  Odgovor:

  Problem neustreznega izgovora je v izbrani pisavi: če je pisava serifna, kar pomeni, da imajo črke okrepljene ali stilizirane zaključke, se pokončni črtici, ki označujeta veliki tiskani I in mali tiskani l vendarle nekoliko razlikujeta. Če je pisava neserifna, kot je na vaši tabli, pa razlike ni.

  Screenshot 2021-06-23 at 17.19.32.png

  Na spodnji sliki je prva pisava serifna, drugi dve pa neserifni:

  Screenshot 2021-06-23 at 17.31.15.png

  Prikazano je tudi razlog, da si jezikoslovci prizadevamo za uveljavitev serifnih pisav tudi na spletnih straneh, kadar navajamo zglede ali v jezikoslovnih besedilih. Nekoliko drugače o tej problematiki menijo osebe z disleksijo, ki neserifne pisave zavračajo (vir).

  Da bi zato prvi dve črki pisali kot veliki tiskani, bi bil prevelik odmik od siceršnjih pisnih praks, lahko pa bi celotno ime zapisali z veliki črkami, kar bi se bilo dogovoriti s cestnim podjetjem, ki organizira postavljanje tabel: ILJAŠEVCI, kar bi v tem primeru morali upoštevati, saj gre za precej unikaten problem, ki ga je treba kot takega tudi obravnavati.

  Helena Dobrovoljc (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.