×

Besedotvorne dvojice: »uporabnostne« ali »uporabne« lastnosti
 • Vprašanje:

  Kaj je pravilneje: uporabnostne ali uporabne lastnosti?


  Odgovor:

  Med izrazoma uporabnostne oz. uporabne lastnosti lahko zaznamo manjši pomenski odmik, o čemer se lahko poučimo, če primerjamo razlagi pridevnikov v SSKJ 2 (enako že SSKJ):

  uporábnosten -tna -o prid. (á)
  nanašajoč se na uporabnost, uporabo: lepotni in uporabnostni elementi izdelka / uporabnostne raziskave / razdeliti surovine v uporabnostne skupine

  uporáben -bna -o prid., uporábnejši (á ā) /.../ 4. nanašajoč se neposredno na uporabo: uporabne lastnosti izdelka; biti v uporabnem stanju

  V rabi je sicer besedna zveza uporabnostne lastnosti redkejša, saj se v korpusu Gigafida 2.0 pojavi le enkrat, besedna zveza uporabne lastnosti pa 222-krat. Če pa iščemo uporabnostne lastnosti s spletnim iskalnikom Google, lahko najdemo tudi nekaj več zadetkov te besedne zveze, pri čemer je bolj izpostavljena uporabnost (npr. lesa, biomaterialov, betona, stekla, nepremičnin ipd.), besedna zveza pa je zlasti rabljena v strokovnih besedilih.

  Pri izbiri ustreznejšega izraza med uporabnostnimi in uporabnimi lastnostmi predlagamo, da se odločite glede na to, kateri vidik je bolj izpostavljen – uporabnost ali konkretna uporaba.

  Mija Michelizza (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.