×

Sklanjanje priimka »Ovsenek«
 • Vprašanje:

  Po pregibniku Besana se priimek Ovsenek sklanja Ovsenek, Ovsenka, Ovsenku ... Zakaj ne Ovseneka, Ovseneku? Vem, da »po občutku« ni merodajen argument, pa vseeno ...


  Odgovor:

  Priimek Ovsenek je glasovna in pisna varianta priimka Ovsenik, ki ima še različici Avsenik in Avsenek. Najbližje prvotni obliki je Ovsenik, ker je nastal z onimizacijo občnega imena ovsenik 'ovseni kruh', ta pa je izpeljan iz pridevnika ovsen s pripono -ik (< -ikъ). Ker pa se zaradi vokalne redukcije pripona -ik izgovarja s polglasnikom, ki so ga začeli pisati tudi z e-jem, je s tem nastala možnost prestopa v sklanjatveni vzorec samostalnikov na -ek (< -ьkъ, -ъkъ), kjer v stranskih sklonih e izpada (npr. Ovsenek, rod. Ovsenka).
  Priimke Ovsenek, Avsenek, Ovsenik, Avsenik zato praviloma sklanjamo tako kot Avsenik, če pa Ovsenek kdo sklanja z izpadom e-ja, mu tega ne moremo prepovedati.

  Silvo Torkar (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.