×

Samostalniška oblika glagola »izraziti«
  • Vprašanje:

    Imam zaenkrat nerešljivo vprašanje. Zanima me, kakšna je samostalniška oblika glagola izraziti npr. v stavku za izrazitev (izražnjo, izražanje, izražavo ...) elementa z1 ne potrebujemo enote. Stavek je iz področja matematike.


    Odgovor:

    V navedeni ubeseditvi torej iščemo glagolnik od izraziti, ki ga v Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo pod iztočnico izrazitev. Uporaba besede izražanje bi bila manj primerna, saj je to glagolnik od nedovršnega, ponavljalnega glagola izražati, pomen navedenega primera pa predvideva enkratno dejanje. Sicer možni besedi izražnja in izražava pa nista uveljavljeni, zato bi njuno uporabo odsvetovali.

    Marko Snoj (maj 2014)