×

Spol kraja »Santa Fe«
 • Vprašanje:

  Iz radia sem zvedel, da pripravljate novo izdajo Slovenskega pravopisa, zato bi vas rad opozoril na zame problem v sedaj veljavni izdaji SP. Ob geslu Santa Fe (mesto v ZDA in še kje) stoji, da je moškega spola in se sklanja Santa Feja ... Fe v izvirniku španščini je ženskega spola, ženskega spola pa je tudi v slovenskem prevodu: nada, vera, ali morda srednjega: upanje.
  Ko sem pred kakimi desetimi leti pri svojem poklicnem pisanju naletel na to vprašanje, sem se za razlago, po katerem pravilu bi naj bil Santa Fe moškega spola, obrnil na takratno oddajo Minute za jezik na TV Slovenija. Več kot pol leta so mi obljubljali odgovor, a ga nikoli
  nisem dobil. Povprašal sem tudi nekaj znanih slovenistov, a mi niso znali pojasniti. Ko sem sam brskal za odgovorom, sem ugotovil, da je enako navajal že pravopis iz leta 1962, zato sumim, da so urejevalci SP 2001 geslo enostavno prepisali. Zato vas prosim, da pri urejanju nove izdaje
  tega vprašanja ne spregledate! Vesel bom, če mi boste zadevo pojasnili osebno, že pred izdajo nove izdaje SP.


  Odgovor:

  Pri prevzemanju iz drugih jezikov se pri občnih poimenovanjih in tudi tistih imenih, pri katerih ne moremo govoriti o naravnem spolu (npr. imena bitij: Fedja je moškega spola, Ruth pa ženskega), zgodi, da se njihov spol v slovenščini spremeni.

  Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU je letos marca objavila poglavje »Prevzete besede in besedne zveze« v obliki, primerni za javno razpravo. V členih 73–76 so opisane spremembe slovničnih kategorij prevzetih besed, med njimi tudi zemljepisnih imen. Ta pogosto v slovenščini prevzamejo spol po podobnosti s slovenskimi zemljepisnimi imeni.
  V komentarju k temu poglavju je podrobneje opisano, kaj se dogaja z zemljepisnimi imeni, ki se končajo na -e:
  (1) Atene, Bariloče, Sirakuze, Termopile postanejo množinska imena (tako kot Brežice, Jesenice, Benetke);
  (2) imena rek (franc. le Rhône/Rhône) iz moškega spola postanejo ženska (slov. Rona); tako še npr. Sena (ž. sp.);
  (3) srbsko Užice bodisi ohrani srednji spol (v Užicu) ali prevzame ženski spol (v Užicah);
  (4) ime Tenerife se npr. v mestniku pojavlja v kar treh oblikah, in sicer na Tenerifih (m. sp. mn.), na Tenerifu (m. sp. ed.) in celo na Tenerifi (ž. sp. ed.), v knjižnem jeziku pa upoštevamo, da je Tenerife en otok in ne otočje. (Več gl. v odgovoru: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1335/kako-sklanjamo-ime-tenerife.)

  Tudi ime kraja Santa Fe je spremenilo spol, in sicer je zaradi enozložnosti besede Fe naglas na edinem in hkrati zadnjem zlogu, zato ime v slovenščini sklanjamo namesto po ženski sklanjatvi (kot je v izvirniku) po moški in osnovo podaljšujemo z j, kar je značilno za moška imena. Vede se torej enako kot file, bukle, ataše, karate ...

  Helena Dobrovoljc (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.