×

Koliko je v slovenščini moških sklanjatev?
 • Vprašanje:

  Zanima me, koliko moških sklanjatev ima slovenščina. Vedno sem bila prepričana, da so štiri (korak, sluga, A, dežurni), profesorica na maturi prijateljičine hčere pa je zatrdila, da so samo tri. Prosim za odgovor in pojasnilo.


  Odgovor:

  Število sklanjatev se je v preteklosti spreminjalo, saj so jezikoslovci pri delitvi upoštevali različna merila. Adam Bohorič je ločeval štiri sklanjatve (tri sklanjatve glede na spol samostalnikov in sklanjatev pridevnika). V prvi polovici prejšnjega stoletja je Anton Breznik v Slovnici za srednje šole (1934) samostalnike razdelil v pet sklanjatev, pri delitvi je izhajal iz imenovalniške oblike samostalnikov ne glede na spol.

  Jože Toporišič je v Slovenski slovnici (1976) skupine sklanjatev glede na spol razdelil v tri večje skupine (moške, ženske in srednja sklanjatev), znotraj teh skupin pa pri razvrščanju v manjše podskupine upošteval rodilniško končnico samostalnikov. Ta delitev je upoštevana v pravilih Slovenskega pravopisa 2001 (členi 753–838).

  Samostalniki moškega spola se razvrščajo v štiri sklanjatve:

  1. samostalniki moškega spola, ki imajo v rodilniku ednine končnico -a/-e/-u (korak),
  2. samostalniki moškega spola, ki imajo v rodilniku ednine končnico -e (sluga),
  3. samostalniki moškega spola, ki sklonov ne izražajo z glasovnimi končnicami (A),
  4. samostalniki moškega spola, ki se sklanjajo kot pridevniške besede (dežurni).

  V šolskem prostoru je danes ta delitev nekoliko prilagojena. Delitev sicer izhaja iz Toporišičeve delitve, saj so samostalniki moškega spola razvrščeni v tri sklanjatve (tip korak, sluga, A), izpuščena je zadnja skupina (samostalniki, ki se sklanjajo kot pridevniške besede). Ta sklanjatev je v šolskem prostoru še vedno predstavljena, a ne kot posebna sklanjatev samostalnikov (moškega) spola, temveč kot pridevniška sklanjatev posamostaljenih samostalnikov, ki jih učenci obravnavajo kot posebno podskupino samostalnikov.

  Manca Černivec (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.