×

Sklanjanje samostalnika »otrok«
 • Vprašanje:

  Predlog pred v zvezi s samostalnikom otroci:

  Zanima me, kaj je pravilno: pred otroki ali pred otroci ?


  Odgovor:

  O sklanjanju samostalnika otrok se lahko poučite v Slovenskem pravopisu 2001.

  Pravilno je torej pred otroki.

  Celotna sklanjatev pa se glasi.

  ednina

  otrok, otroka, otroku, otroka, pri otroku, z otrokom

  dvojina

  otroka, otrok, otrokoma, otroka, pri otrocih, z otrokoma

  množina

  otroci, otrok, otrokom, otroke, pri otrocih, z otroki

  In zakaj tako? Soglasnik k v obliki z otroki zaradi praslovanskega trdega -y ni prešel v c (pred y palatalizacija ni bila možna), medtem ko v oblikah otroci in otrocih je prešel, ker tu za prvotnim k stoji navaden -i oz. -ih (pred katerim je prihajalo do palatalizacije).

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (maj 2014)


Prijavite se za odgovor