×

Nikalni stavek in raba rodilnika
 • Vprašanje:

  Kaj je prav: To se ne dela ali Tega se ne dela?


  Odgovor:

  Slovenske slovnice od Breznika dalje so opozarjale, da mora biti ob trpni glagolski obliki osebek v imenovalniku. Osebek ostane v imenovalniku tudi pri zanikanih povedkih.

  • Torta se peče. Torta se ne peče.
  • Taka stvar se pove na glas. Taka stvar se ne pove na glas.

  V skladu s tem stilističnim izročilom je v vašem primeru na mestu osebka imenovalniški kazalni zaimek:

  • To se ne dela.

  Vendar že Toporišič (npr. v Novi slovenski skladnji, 1982) opozarja, da se so zgradbe z imenovalniškim osebkom lahko dvoumne.

  • Išče se Urša Plut (pomeni 1. Uršo Plut iščejo drugi; 2. Urša Plut išče samo sebe)

  Zato za dosego enoumnosti priporoča zgradbo »splošni vršilec dejanja prizadeto v tožilniku« ob prehodnih glagolih:

  • Išče se Uršo Plut (pomeni 1. Uršo Plut iščejo drugi)
  • Tako stvar se pove na glas.

  Pri zanikanih povedkih je seveda namesto tožilnika rodilnik, zato je v vašem primeru uporabljen rodilniški kazalni zaimek:

  • Tega se ne dela.

  Sodobno slovenistično jezikoslovje si prizadeva za dopuščanje obeh možnosti:

  • To se ne dela.
  • Tega se ne dela.

  Aleksandra Bizjak Končar (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.