×

Zapis nazivov, pridobljenih pri vzporednem študiju
 • Vprašanje:

  V poglavju Krajšave Pravopisa 8.0 je pod točko 32 zapisano:

  Namesto kopičenja enakovrstnih okrajšav uporabljamo tudi nesistemske načine, npr. namesto dr. dr. ‘dvojni doktor’ raje ddr.; tako še dddr. ‘trojni doktor’ in mmag. ‘dvojni magister’.

  Zanima me, ali je v primeru mmag. zajet tudi naziv, ki ga pridobimo po bolonjskem študijskem programu druge stopnje, ali je mišljen naziv pridobljen po študijskih programih pred bolonjskimi programi.

  Jaz sem študiral vzporedno na dveh bolonjskih programih druge stopnje. Kako pravilno zapišem svoja naziva? Ju ločim z vejico? Katerega zapišem najprej? Ju razvrstim po abecedi, času pridobitvi ali po želji?


  Odgovor:

  Okrajšave nazivov, pridobljenih po bolonjskem študijskem programu druge stopnje, se vedno zapisujejo za imenom in v povezavi z okrajšavo strokovnega področja. Ker pri dveh pridobljenih nazivih iste stopnje naziva torej nista enaka (razlikujeta se v strokovnem področju), okrajšave mmag. ne moremo uporabljati. Ta je mogoča le pri zapisovanju znanstvenega naziva 'dvojni magister' oziroma 'dvojna magistirca', torej ko je okrajšava rabljena samostojno (brez oznake področja) pred imenom.

  Za pomoč pri ustreznem zapisovanju dveh hkratnih nazivov z druge bolonjske stopnje študija pa smo prosili predstojnico Službe za pedagoško dejavnost in kakovost Fakultete za družbene vede v Ljubljani Nelo Babić. Za različne priložnosti svetuje naslednje:

  V življenjepisu se podatki navedejo po kronologiji, kot je to za življenjepis običajno. To pomeni, da najprej navedete prej končano diplomo/program in nato diplomo/program, ki ste ga končali kasneje.

  Če se prijavljate za delovno mesto, za katero je bolj primerna »druga« diploma, jo vseeno date na prvo mesto, ob tem pa navedete, da imate tudi »prvo« diplomo.

  Pri podpisovanju pa bi lahko dva vzporedna programa enačili z dvopredmetnimi smermi, pri katerih se uporablja vmesni IN: Janez Novak, dipl. X (UN) in dipl. Y (UN). Torej tudi: Janez Novak, mag. X in mag. Y.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.