×

Dvojna končna ločila na koncu povedi
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali slovenski pravopis dopušča rabo dveh ločil na koncu stavka, npr. ?! ali !? oziroma kako ravnati pri prevajanju tujega besedila, ki ti ločili pogosto uporablja skupaj.


  Odgovor:

  Pravila Slovenskega pravopisa 2001 navajajo, da na koncu čustveno obarvanih povedi lahko uporabimo obe ločili, tj. vprašaj in klicaj:

  • člen 270: Ali se tako govori z očetom?! Kaj?!
  • člen 285: Kaj, tudi ti si prišel tako daleč?!

  Tako stavo potrjuje tudi raba, npr.:

  • Nova stranka je dojemljiva za predloge in mnogo bolj demokratična. Do kdaj?!

  Zaporedje ločil ni eksplicitno določeno, v obeh zgledih pa je na prvem mestu vprašaj. Seveda je v rabi tudi obrnjena stave obeh ločil:

  • Nato so prišli inšpektorji in delavcem dela niso (!?) prepovedali, ampak so rekli, da si morajo priskrbeti delovna dovoljenja do konca zgraditve ...
  • Kdor torej dela pošteno in dobro, nima prave perspektive!?

  Helena Dobrovoljc (maj 2014)