×

Stvarna lastna imena in mala začetnica; »občina« in »sklad«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali lahko v naslednjih primerih pišem imeni Občina in Sklad z veliko. Lahko pišem besedo občina z veliko, kadar gre za »poslovnega partnerja«? Tudi pri imenih društev sem v dilemi, kdaj pisati z veliko in kdaj z malo.

  PRIMER: Pred nedavnim je Turistično društvo Frankolovo »zagrizlo« v projekt postavitve Tončkove učne poti, istočasno so skupaj z drugimi tremi partnerji v projektu, to je s Prosvetnim društvom Anton Bezenšek, Občino Vojnik in Skladom za razvoj podeželja, uresničili idejo o izdelavi in postavitvi kipa.


  Odgovor:

  V primeru, ki ga navajate, je velika začetnica upravičena, saj govorite o natančno določenih pravnih osebah.

  Mala začetnica bi bila upravičena v primerih kot:

  • … pojasnil je, da gre za denar, ki je v raznih skladih predviden za različne programe.
  • Ali bomo lahko kandidirali za sofinanciranje vlaganj v kmetijstvo in podeželje iz bruseljskih predpristopnih skladov?
  • Morali bi izdelati natančnejšo tipologijo občin, saj sedanja zakonodaja pozna le dva tipa občin – mestno in ostale občine.
  • Demografsko ogrožena naselja v občinah Luče, Ljubno, Nazarje, Gornji Grad in delno v Mozirju s trenutno regionalizacijo ne bi ničesar pridobila.

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.