×

Pisanje imen cest
 • Vprašanje:

  Ali se (pogovorna) poimenovanja (avto)cest pišejo z malo ali z veliko začetnico, npr. Nesreča se je zgodila na ižanki (Ižanski cesti)/dolenjki (dolenjski avtocesti)?


  Odgovor:

  Po pravopisnih pravilih SP 2001 (v členu 62) so imena cest pisana z veliko začetnico. Vendar pa raba in tudi mnenje strokovnjakov, ki se pri nas ukvarjajo s cestami, izrisuje dva različna tipa:

  1. Dvobesedna poimenovanja cest, na primer dolenjska avtocesta, gorenjska avtocesta, štajerska avtocesta in primorska avtocesta pogosto navajamo poenobesedeno: dolenjka, gorenjka, štajerka, primorka in jih pišemo z malo začetnico. Gre za praktičnosporazumevalno skrajšane izraze, ki niso formalnega, temveč pogovornega značaja; pišemo jih z malo začetnico.
  2. Drugo so imena cest, kot so Keltika, Slovenika, Ilirika, ki so imena določenih cest, ki so tudi zemljepisne danosti; po 62 členu v Slovenskem pravopisu 2001 jih pišemo z veliko začetnico; npr.:
  • Prvi krak prometnega križa, imenovan Slovenika, poteka v smeri severovzhod --jugozahod. Drugi krak, ki ga imenujemo tudi Ilirika, poteka v smeri severozahod -- jugovzhod. Gre za uradna imena teh cest, zato je velika začetnica upravičena.
  • Npr. Rimska cesta Savaria je potekala od Ptuja proti Ormožu.

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.