×

Razlike med predlogoma »okoli« in »okrog«
 • Vprašanje:

  Že nekaj časa me begajo morebitne razlike med predlogoma okoli in okrog.

  Kdaj katerega uporabiti, kako je s stilno zaznamovanostjo?

  Npr.:

  Sedeli smo okrog/okoli mize.


  Odgovor:

  okoli/okrog

  Besedi okoli in okrog sta kot besedni vrsti lahko prislov ali predlog in sta v obeh vlogah v večini primerov tudi pomensko zamenljivi. Načeloma je torej mogoče reči:

  1. v vlogi prislova: okoli/okrog se zavrteti; okoli/okrog se obrniti, se ozreti; okoli/okrog hoditi, letati; okoli/okrog poizvedovati, praviti; okoli/okrog postopati, se potikati, se potepati; daleč okoli/okrog; okrog/okoli po svetu; od takrat je minilo okoli/okrog 10 let; okoli/okrog pet stopinj pod ničlo; tehtati okoli/okrog sto kilogramov; star je okoli/okrog šestdeset let;

  2. v vlogi predloga: družba je zbrana okoli/okrog mize; ozreti se okoli/okrog sebe; pride okoli/okrog desetih; okoli/okrog novega leta.

  Besedi okoli/okrog sta vzajemno zamenljivi tudi v nekaterih trdnejših zvezah s samostojnim pomenom, kot npr.:

  • okoli in okoli/okrog in okrog obdan;
  • obrniti se, zasukati se okrog in okrog/okoli in okoli;
  • okoli/okrog prinesti, prinašati koga ('prevarati, goljufati');
  • okoli/okrog hoditi ('pojavljati se');
  • okoli/okrog govoriti ('razglašati').

  Kljub temu pa je, kot kaže jezikovna raba, izbira ene ali druge možnosti v povezavi z nekaterimi besedami preferenčna. Tako denimo uporabljamo okoli/okrog divjati, vendar:

  • brez miru okrog (nikoli okoli) divjam;
  • paradirati okrog (redko okoli) v čem/s čim;
  • opeči meso (ipd.) okrog in okrog (redko: okoli in okoli).

  Raba tudi kaže, da za označevanje približnosti dogodka, kadar ob njem navajamo uro, navadno (čeprav ne izključno) uporabljamo predlog okoli, npr.

  • v Mariboru se je v petek okoli 13.30 pripetila prometna nezgoda.

  SSKJ rabe kot hrup okoli/okrog previsokih zaslužkov, prizadevati si okoli/okrog zvišanja storilnosti; zapleti okoli/okrog gradnje cest; razpravljanje okoli/okrog pokojnin ipd. označuje kot publicistične, kar je stilno manj primerno, zato je priporočljivo v navedenih primerih namesto rabe predlogov okoli/okrog uporabljati drugačne ubeseditve, npr.:

  • hrup glede previsokih zaslužkov;
  • prizadevati si za zvišanje storilnosti;
  • zapleti ob gradnji cest;
  • razpravljanje o pokojninah itd.

  Podobno ravnajo po stilističnem izročilu tudi lektorji, npr. Sršen.

  V SSKJ je mogoče najti še druge primere rabe besed okoli in okrog v ustaljenih zvezah, ki so značilne zlasti za vsakdanji govor, neformalne govorne položaje ali imajo celo slabšalno konotacijo, npr.:

  • ekspr. sliniti se okoli/okrog koga,
  • pog. povpraševati okrog sosedov,
  • ekspr. letati okoli/okrog zdravnikov,
  • ekspr. dati komu eno okoli/okrog ušes ipd.

  Polona Gantar (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.