×

Sklanjanje imena »Gaia«
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, zanima se sklanjanje imena Gaia (ki se ga izgovori kot slovensko obliko Gaja).


  Odgovor:

  Gaia, rodilnik Gaie, dajalnik Gaii, tožilnik Gaio itd.; rodilnik množine/dvojine je Gaj: seveda samo iz te oblike ne moremo zagotovo sklepati, ali je imenovalnik ednine Gaia ali Gaja, ampak moramo osnovno obliko poznati od kod drugod.

  Tri značilne oblike tovrstnih imen (samostalnik, imenovalnik ednine – samostalnik, rodilnik množine/dvojine – svojilni pridevnik) so recimo (SP 2001 – Pravila, člena 820 in 963):

  Gaia – Gaj – Gajin

  Pia – Pij – Pijin

  Tea – Tej – Tejin

  Livia – Livij – Livijin

  boa 'udav' – boj – bojin

  Tako kot Gaia, na tri samoglasnike, se končujeta recimo tudi krajevni imeni Ushuaia [usvája] s pridevnikom ushuajski in Pistoia [pistója] s pridevnikom pistojski (SP 2001 – Pravila, člen 981).

  Peter Weiss (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.