×

Dvojnice tipa »gosti« in »gostje«
 • Vprašanje:

  Kako je z dvojnicama gosti/gostje, študenti/študentje ...? Ali je med izrazoma v paru razlika samo v tem, da je eden časovno zaznamovan, ali pa je tudi pomenska razlika?


  Odgovor:

  Pri dvojnicah tipa gosti/gostje, študenti/študentje ni pomenskih razlik. Tako kodifikacijski priročniki kot raba kažejo podobno stanje. SSKJ in SP 2001 pri paru gosti/gostje dajeta prednost obliki gostje (tudigosti), podobno stanje odslikava raba v korpusih, kjer je oblika gostje, npr. tuji, ugledni, domači gostje, dvakrat pogostejša. Par študenti/študentje SSKJ in SP 2001 opišeta kot enakovredni dvojnici (študentiinštudentje) in tudi v rabi je stanje izenačeno: izredni, tuji domači, podiplomski študenti oz. izredni, tuji, domači, podiplomski študentje.

  Tip gostje je glede na nastanek res starejši, ker gre za imenovalniško končnico praslovanske i-jevske sklanjatve, nikakor pa ni zaznamovan (na to kažejo tudi vsi priročniki). Ob njem se le uveljavlja različica gosti s pogostejšo imenovalniško končnico iz stare o-jevske sklanjatve.

  Nataša Gliha Komac, Simona Klemenčič (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.