×

Kako sklanjamo priimek »Muzek«?
 • Vprašanje:

  Kako pravilno sklanjamo moški priimek Muzek (naglas je na u-ju)? Muzka ali Muzeka? Hvala za vaš odgovor in hkrati pohvala za odlično Jezikovno svetovalnico.


  Odgovor:

  Knjižno v osrednji Sloveniji priimek Muzek sklanjamo s krajšanjem osnove Muzek Muzka.

  Če pa izvira ime z vzhodnoslovenskega konca, pa se zgodi, da namesto priponskega polglasnika izgovarjamo e, zato tega tudi ohranjamo v osnovi, kot je navada pri večini takih imen v štajerskih govorih, npr. Muzek Muzeka.

  Zlasti pri imenih je spoštovanje lokalne oziroma individualne rabe identifikacijskega pomena, zato je pri odločitvi za sklanjatev pogosto treba poznati tudi zgoraj navedene okoliščine (izvor, lokalna raba).

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)