×

Vejica med »šele« in »ko«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali v primeru šele ko bo odšel, bo srečen, pred ko postavimo vejico ali ne. Enako me zanima za primer zdaj ko sta se poročila, je bilo vse drugače. Je pravilno zdaj, ko sta se poročila ali zdaj ko sta se poročila. Po logiki bi rekel, da je pred ko vejica, a v tem primeru nisem čisto prepričan.


  Odgovor:

  Pri zaporedju prislovnega zaimka in veznika (poleg v vašem vprašanju omenjenih zdaj ko in šele ko so taki npr. še zato da, zato ker, tako da, takoj ko ipd.) o tem, ali je vejica pred njima – in gre torej za večbesedni veznik – ali med njima, praviloma (so)odloča pomen. Merila, ki uravnavajo rabo vejice v položaju na začetku povedi oziroma na sredi povedi, tj. na stiku glavnega in odvisnega stavka, pa se nekoliko razlikujejo. Čeprav sprašujete po prvem položaju, najprej poglejmo primer za drugega:

  • Sestava članov Varnostnega sveta je bila leta 1963 spremenjena tako, da ga danes sestavlja pet stalnih in deset nestalnih članic OZN.

  ALI

  • Sestava članov Varnostnega sveta je bila leta 1963 spremenjena, tako da ga danes sestavlja pet stalnih in deset nestalnih članic OZN.

  Določitev dejanske meje med glavnim in odvisnim stavkom v tem in podobnih zgledih ni (samo) skladenjsko vprašanje, ampak je v prvi vrsti stvar besedila. Le sobesedilo nam namreč lahko pomaga pri odločanju o tem, ali je prislovni zaimek tako vsebinsko ključni del glavnega stavka (in je zato v govoru tudi poudarjen) ali pa je v odvisnem stavku del večbesednega veznika. V prvem primeru je vsebinski poudarek na načinu spreminjanja (zaimkovni prislov napoveduje posledično skladenjsko razmerje, kot je nato izraženo z odvisnim stavkom), v drugem primeru pa na dejstvu, da je do spreminjanja sploh prišlo (prislovni zaimek je v tem primeru del večbesednega veznika na začetku odvisnika).

  Na podoben način bi se odločali tudi v vaših primerih, če bi se zaporedje šele/zdaj in ko pojavilo na meji med glavnim in odvisnim stavkom, npr.:

  • Srečen bo šele, ko bo odšel (vsebinski in govorni poudarek je na šele).

  PROTI

  • Srečen bo, šele ko bo odšel (vsebinski in govorni poudarek je na srečen).

  Kadar se zaporedje prislovnega zaimka in veznika pojavi na začetku povedi, pa so merila za to, ali med njiju (lahko) postavimo vejico, nekoliko drugačna. Prvič, da o vejici sploh lahko razmišljamo, mora biti stavek, ki ga dobimo, če odstranimo odvisnik, ki sledi osamosvojenemu prislovnemu zaimku, še vedno smiseln:

  • Zdaj, ko sta se poročila, je bilo vse drugače. --> Zdaj je bilo vse drugače.

  PROTI

  • *Šele, ko bo odšel, bo srečen. --> *Šele bo srečen.

  Drugič, pri odločanju med odvisnikom z večbesednim veznikom oziroma zaporedjem prislovnega zaimka in odvisnika, ki prislovno prvino vsebinsko natančneje določa, ima najpomembnejšo vlogo ponovno pomen. Pomagamo si lahko z govorom: če prislovni zaimek poudarimo in za njim naredimo kratek premor, bo to v pisavi zaznamovala vejica. Če je poudarek le na zadnji prvini odvisnega stavka, pa bo zaimkovni prislov del večbesednega veznika in vejice ne bomo zapisali.

  Tina Lengar Verovnik (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.