×

Zakaj se »čimprejšnji« piše skupaj?
 • Vprašanje:

  Zakaj se čimprejšnji piše skupaj?


  Odgovor:

  Zveze s prislovom čim pišemo po Slovenskem pravopisu 2001 (člen 559) narazen:

  »Narazen pišemo […] zveze dveh samostojnih prislovov ...: čim bolj, čim dalj, čim brž, čim prej, čim več

  V slovarskem delu pravopisa so kot narazen pisane posebej izpostavljene zveze s primernikom:

  čím in čim mer. prisl. (ı̑) s primernikom:

  • čim hitreje delati
  • skrbeti za čim večji pridelek
  • čim bolj približati
  • čim dalj oditi
  • čim manj govoriti
  • čim prej popraviti
  • čim več doseči

  Pridevnik čimprejšnji ostaja zapisan skupaj (tako v SSKJ kot v SP 2001), saj gre za tvorjenko s čim in pridevnikom prejšnji, ki izraža časovnost, kot na primer jutrišnji, včerajšnji, zdajšnji.

  Ti pridevniki nimajo primerniških oblik, zato jih ne moremo primerjati z zvezami čim hitrejši, čim zgodnejši, ki jih pišemo narazen, temveč jih pišemo (tako kot pojutrišnji, dovčerajšnji) skupaj.

  Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (junij 2014)