×

Ujemanje pri nagovorih: spoštovani ...
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj storiti v primeru, ko nagovarjamo osebe moškega in ženskega spola. Ali je nujno ujemanje v nevtralnem moškem spolu (npr. Spoštovani sodelavke in sodelavci!) ali vseeno velja načelo bližine (Spoštovane sodelavke in sodelavci!).


  Odgovor:

  Opozarjate na težavo, ki jo opažamo, ko želimo z istim prilastkom (pridevnikom) označiti oba samostalnika v besednozveznem jedru. Taka raba je mogoča, navaja jo Toporišič v Slovenski slovnici (2000, str. 602), kjer opozarja na dve možnosti pomenske razlage:

  • naša oče in mama
   v pomenu
   1. naš oče in naša mama
   2. naš oče in (tvoja, ?) mama
  • sosedova Micka in Janez
   v pomenu
   1. sosedova Micka in sosedov Janez
   2. sosedova Micka in (naš, tvoj brat, ?) Janez

  Ob tem Toporišič priporoča rabo dvojinske (ali množinske oblike, če je samostalnikov več) pridevniške oblike, pri čemer je seveda dvoumno spet dvojinsko končno obrazilo:

  • naša mama in oče,

  zato pazimo, da ni na prvem mestu končniško dvoumna beseda:

  • naša oče in mama
  • sosedovi Janez, Micka in Marjeta

  Res je, da se v rabi pogosteje (sodeč po besedilnem korpusu Gigafida) uveljavlja ujemanje po bližini, tj. spoštovane kolegice in kolegi (po GF: 1690), medtem ko je nevtralne moške oblike ob tako sestavljenem jedru zveze manj: (b) spoštovani kolegice in kolegi (po GF: 89).


  Odgovor na vaše vprašanje se torej glasi: Z naslavljanjem Spoštovani sodelavke in sodelavci! nedvoumno sporočimo, da s pridevnikom spoštovani označujemo obe samostalniški besedi v jedru.

  Slogovne možnosti so še:

  • ponovitev pridevnika pri drugem delu jedrnega samostalnika: spoštovane kolegice in spoštovani kolegi
  • zamenjava drugega pridevnika: spoštovane kolegice in cenjeni kolegi

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.