×

Pomen prislova »načeloma«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj pomeni načeloma mora? Ali mora ali da obstaja še kaka druga možnost? Ali je odvisno od primera do primera ?


  Odgovor:

  Sledeč razlagi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika se prislov načeloma pomensko nanaša na načelo, torej:

  • načelno, v načelu: misel na beg je načeloma odklonil / biti načeloma proti čemu

  Gre torej za pomen 'v skladu z načeli'.

  V rabi pa se pojavljajo tudi druge pomenske razsežnosti tega prislova, in sicer:

  a) v pomenu 'navadno, običajno'

  • Načeloma velja, da so odtisi na nabrekljivem papirju (zanje potrebujemo navadna barvila) manj občutljivi za bledenje.
  • Predavanja načeloma potekajo v podjetju, udeležencev je od 20 do 25.

  b) v pomenu 'v skladu s pravili, določbami, zakonom'

  • Lizingojemalec načeloma na mesec plačuje najemnino za uporabo sredstva.
  • Načeloma morajo vsi tujci, ki so slovensko državljanstvo pridobili po 25. 6. 1991 […], pridobiti odpust iz prejšnjega državljanstva

  Zveza, ki jo navajate (načeloma mora), je sicer iztrgana iz konteksta, a zaradi glagola morati, ki izraža nujnost, sklepam, da izraža pomen b) … torej: načeloma (= v skladu s pravili je, da) mora … Bolj natančen odgovor bi vam lahko ponudili, če bi videli celotno poved.

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.