×

Sklanjanje priimka »Dreu«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja priimek Dreu ob moškem in ženskem imenu?

  S. F.


  Odgovor:

  Priimkov, ki se končujejo na -eu v slovenščini res ni veliko, zato njihovo pisanje v neimenovalniških sklonih pogosto povzroča težave. Zapisovalno težavni so zato, ker zvočniško varianto, ki jo imenujemo dvoustnični u, v nekaterih besedah (nauk, poudariti, Dachau, Daneu; SP 2001, čl. 647 in 661) pišemo s črko u (za samoglasnikom ali na koncu besede), čeprav jo pred sledečim samoglasnikom izgovorimo kot v.

  Sicer imena tipa Dreu in Daneu sklanjamo enako kot samostalnike moškega spola, npr. po sklanjatvenem vzorcu korak: Dreua, Dreuu, Dreua, Dreuom, Dreuu; Daneua, Daneuu, Daneua, Daneuom, Daneuu. Morda vas je zmotil zapis treh samoglasnikov, ki je res nenavaden za slovenščino. Vendar pa zvočniško varianto tu izgovorimo kot v. Zadrege nastanejo torej zaradi neskladja med govorno in pisno podobo. Če pogledate v slovar Slovenskega pravopisa 2001 (http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html), lahko najdete podobne zglede, npr. v geslu Dachau [dáhav-], kjer je nakazana sklanjatev Dachaua, v Dachauu, tvorjenka pa je pridevnik dachavski. Večinoma gre za imena z nemškega govornega področja.

  Naj odgovorim še na drugi del vašega vprašanja. Če priimek Dreu uporabljamo ob ženskih osebah, ga ne pregibamo z glasovnimi končnicami (gre za tretjo žensko sklanjatev), torej … uspehi smučarke Ane Dreu.

  Helena Dobrovoljc (marec 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.