×

Večbesedna stvarna lastna imena: občina
 • Vprašanje:

  Prosil bi vas za nasvet glede rabe male/velike začetnice pri zapisu 'občina' ali 'mestna občina' v nazivu prostorskega akta.

  Zanima me ali je pravilno Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota oz. Odlok o občinskem prostorskem načrtu mestne občine Murska Sobota. Kot občina je mišljeno ozemlje občine in ne ustanova.


  Odgovor:

  Če govorimo o uradnem dokumentu, torej občinskem prostorskem načrtu konkretne občine, je upravičena raba velike začetnice: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota.

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)