×

»Levi« in »desni« politiki
 • Vprašanje:

  1. Slovenska oznaka, kdo je lev in kdo je desen, je povsem nesmiselna. 2.Janša tako rekoč v ničemer ni evropsko desen ali liberalen politik. Zanima me, če je »lev«, oz. »desen«, pravilno.


  Odgovor:

  Odgovorimo vam lahko le na jezikoslovni del vprašanja. Pridevniške oznake politikov so namreč lahko povezane z njihovo politično usmeritvijo (desni, levi ... politik) ali s pridevnikom, ki ustreza imenu stranke, ki ji pripadajo (socialdemokratski, liberalni ... politik). Na to, ali se imena strank prekrivajo z njihovimi politični usmeritvami, ne moremo odgovoriti.

  Pomensko razlago pridevnikov levi in desni je mogoče najti v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), in sicer:

  • za levi v pomenu 'politično progresiven, napreden',
  • za desni v pomenu 'politično konservativen, nazadnjaški'.

  V SSKJ2, ki bo na voljo oktobra 2014, sta opisa pridevnikov deloma posodobljena:

  • za levi v pomenu 'politično liberalen',
  • za desni v pomenu 'politično konservativen'.

  Naj omenim še, da pri opisovanju političnih usmeritev danes uporabljamo več različnih pridevnikov, ne le levi in desni, temveč tudi:

  • sredinski
  • levosredinski
  • desnosredinski

  In pa tudi: evropsko usmerjen, socialno usmerjen ... socialdemokratski, liberalen ... ipd.

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.