×

Sklanjanje priimka »Hutinski«
 • Vprašanje:

  Prosim, da mi odgovorite, kako se sklanja priimek Hutinski ženskega spola.


  Odgovor:

  Priimki ob ženskih imenih navadno ostajajo nepregibni. Če je priimek posamostaljena pridevniška beseda (tako pravi Slovenski pravopis 2001 v členu 1000), je mogoče tvoriti tudi žensko obliko in jo pregibati, torej Matičetov > Matičetova -e. To pravilo se danes uveljavlja le še v pogovornem jeziku.

  V pravopisu opisani način je pri nas uveljavljen le pri pridevniških priimkih iz drugih jezikov, npr. Ana Politkovska, Valentina Tereškova, Tanja Dimitrievska, in pri ženskih pridevniških oblikah stalnih pridevkov, npr. Josipina Turnograjska, Barbara Celjska, v rodilniku Ane Politkovske itd., Josipine Turnograjske itd.

  Sicer pa uradno uporabljamo ob ženskem imenu imenovalniško moško obliko priimka tudi v rodilniku in drugih stranskih sklonih, npr.

  • Ana Kopriva, Irena Ostrouška (SP 2001 ob rodilniku Ane Kopriva in Irene Ostrouška dopušča tudi rodilnik Ane Koprive in Irene Ostrouške itd.);

  Pridevniški priimki oseb ženskega spola, ki jih poznamo iz javnega življenja, ni malo, npr.:

  • Nataša Briški (rodilnik Nataše Briški),
  • Uršula Cetinski (rodilnik Uršule Cetinski),
  • Nana Milčinski (rodilnik Nane Milčinski),
  • Alja Tkačev (rodilnik Alje Tkačev) ...

  V zvezi imena in priimka Vera Hutinski se torej pregiba le ime, priimek pa je tak kot pri moškem nosilcu v imenovalniku ednine: Vere Hutinski, Veri Hutinski, Vero Hutinski itd. (nasproti Franc Hutinski, Franca Hutinskega, Francu Hutinskemu itd.).

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.