×

Sklanjanje imena in priimka »Mark Franko«
 • Vprašanje:

  Kako se sklanjata ime in priimek Mark Franko?


  Odgovor:

  Obe imeni sklanjamo po prvi moški sklanjatvi:

  • Mark Franko
  • Marka Franka
  • Marku Franku
  • Marka Franka
  • Marku Franku
  • Markom Frankom

  V pogovornem jeziku pri imenih na -o podaljšujemo osnovo s t, kar je v knjižnem jeziku pojmovano kot nepravilno. V pravopisnem slovarju so te oblike označene z normativnim krožcem, ki pojasnjuje, da je podaljšava nepravilna, npr. Franko -a, °-ta. Zaradi tega se imeni Mark in Marko ali priimka Frank in Franko pri sklanjanju v knjižnem jeziku razlikujeta le v imenovalniku ednine.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (junij 2014)