×

Sklanjanje imena »Čile«
 • Vprašanje:

  Zelo me zanima poimenovanje države Čile. Ali je tisto Čile ali tisti Čile? Ali je srednjega ali moškega spola? Meni v ušesu zveni Tisto Čile leži v Južni Ameriki.


  Odgovor:

  Odgovore na to in podobna vprašanja najdete v Slovenskem pravopisu 2001: Čile -a. Ime Čile je moškega spola in ga pregibamo po prvi moški sklanjatvi takole:

  • Čile Čila Čilu Čile pri Čilu s Čilom

  Lastnih imen iz neslovanskih jezikov namreč ne prevzemamo tako, da bi bila pri nas srednjega spola.

  Tudi samostalniku finale nekateri neustrezno pripisujejo srednji spol, vendar je moškega, npr. nedeljski finale. Slovenski neprevzeti samostalniki srednjega spola na -e so npr. dekle, vreme in (za osnovo, ki se končuje na c j č š ž) polje, sonce.

  Marko Snoj, Peter Weiss (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.