×

Vejica in vezniška zveza »tako – kot« (2)
 • Vprašanje:

  Ali se v tem primeru piše vejica?

  Tako zaupa kot ne zaupa 15 odstotkov vprašanih.


  Odgovor:

  Primer, ki ste ga navedli, je res težji, pravilo o tem pa je zapisano v Slovenskem pravopisu 2001 v členu 316:

  »Vejice med skladenjsko enakovrednimi deli ne pišemo: [...] pred drugim delom dvodelnih vezniških zvez nene, nitiniti, takokakor [...].«

  V Slovarju slovenskega knjižnega jezika so v geslu niti nekateri istovrstni primeri z glagolsko obliko obliko za obema deloma vezniške zveze:

  nihče ga ne vpraša niti ne pogleda

  pomilovanja niti ne potrebuje niti ne želi

  od žalosti niti ne spi niti ne je

  niti se ne zgane gladina niti ne zapiha veter

  V vašem primeru Tako zaupa kot ne zaupa 15 odstotkov vprašanih se kljub dvema povedkoma ne piše vejica.

  Peter Weiss (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.