×

Razlika med glagoloma »moči« in »morati«
 • Vprašanje:

  Mogla/morala. Kateri glagol je pravilen in zakaj?


  Odgovor:

  Oblika preteklega tvornega deležnika môgla spada h glagolu moči morem, oblika mórala pa h glagolu morati. (Povezave se nanašajo na SSKJ.)

  Razlika med uporabo ene in druge oblike je torej pomenska:

  • če rečemo, da je sestra mogla delati, smo povedali, da je bila sposobna za delo, da je lahko delala,
  • če pa rečemo, da je morala delati, smo povedali, da je bilo nujno, da je delala.

  Tako je s tem v knjižnem jeziku. V nekaterih narečjih, npr. gorenjskem, pa pretekli deležnik mogel -gla spada tudi h glagolu morati, zato se pri govorcih teh narečij lahko pojavijo dvomi o tem, kdaj v zbornem jeziku uporabiti ta ali oni deležnik. Dvom v večini primerov razrešimo tako, da stavek poskusno zanikamo:

  • če je zanikana glagolska oblika zamenljiva z ni mu/ji bilo treba, v zbornem jeziku uporabimo deležnik móral -a: Ni ji bilo treba delati = Ni morala delati (oblika ni morala se praviloma ne uporablja, ker namesto nje uporabljamo zvezo ni treba);
  • če taka zamenjava ni mogoča, uporabimo deležnik mógel môgla: stavek Ni mogla delati v zbornem pomenu »Ni bila sposobna delati« namreč pomensko ni enak stavku »Ni ji bilo treba delati«.

  Marko Snoj (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.